CAPTAIN

Coach Assistant via Projected and Tangible Interface

Χρηματοδότης: Horizon 2020 | Διάρκεια: 2017 - 2020

Μέσα στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Στέγης και στην διεύρυνση των παρεχομένων υπηρεσιών σε θέματα Αλτσάϊμερ/Ανοία συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο CAPTAIN που αφορά την ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένων εφαρμογών και διεπιφανειών που έχουν ως κύριο σκοπό και στόχο τη συνεχή παροχή κινήτρων, υποστήριξη και διαθέσιμη βοήθεια σε άτομα τρίτης ηλικίας τα οποία χρειάζονται συνεχή καθοδήγηση και φροντίδα. Το έργο θα διαρκέσει 36 μήνες ξεκινώντας από την 1η Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2020. Το έργο CAPTAIN αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση και διαχείριση σωματικών και νοητικών διαταραχών μέσω καταγραφής και ανάλυσης συναισθηματικών, συμπεριφορικών και φυσιολογικών δεδομένων του ασθενούς ενώ αυτός βρίσκεται στο χώρο του.

Η Στέγη ευγηρίας Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ένας από τους εταίρους του έργου με απώτερο σκοπό την χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην αξιολόγηση των εμπλεκομένων ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικου.

Η Ευρώπη γερνά. Κατά τις προβλέψεις, το 2060 η μέση ηλικία του ευρωπαϊκού πληθυσμού θα έχει αυξηθεί κατά 7 έτη ως προς τη σημερινή και το ποσοστό των ανθρώπων ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται να ανέρχεται σε 30% του πληθυσμού, έναντι 17% που είναι σήμερα. Ένας τέτοιος αυξανόμενος πληθυσμιακός αριθμός ηλικιωμένων εγκυμονεί ποικίλα επίπεδα νοητικών και λειτουργικών διαταραχών.

Οι διαταραχές των εκτελεστικών λειτουργιών συγκαταλέγονται στις πιο κοινές πτυχές της νοητικής δυσλειτουργίας και περιλαμβάνουν την ικανότητα συγκέντρωσης, επικοινωνίας, μνήμης ή / και άμεσης δραστηριότητας. Η νοητική διαταραχή συχνά συνοδεύεται από ψυχοκινητική δυσλειτουργία και ανικανότητα εκτέλεσης λειτουργιών, που οδηγούν με τη σειρά τους στην απώλεια της κοινωνικής αυτονομίας των ασθενών και την ανικανότητα να φροντίσουν τον εαυτό τους μόνοι τους.

Οι ηλικιωμένοι προτιμούν να ζουν στα σπίτια τους όσο το δυνατόν περισσότερο. Ωστότο, συχνά αυτό δεν είναι εφικτό λόγω των προβλημάτων που σχετίζονται με τη νοητική εξασθένιση, τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές, τη λειτουργική αναπηρία και άλλους δείκτες ευπάθειας που μπορεί να εμφανιστούν μαζί με τα ελλείμματα στη μνήμη ή την εκτελεστική λειτουργία (μνήμη εργασίας, λογική, προγραμματισμός). Το αποτέλεσμα ενός τέτοιου συνδυασμού παραγόντων μπορεί να οδηγήσει σε αυξανόμενο αριθμό πτώσεων, αδυναμία λήψης της απαραίτητης φαρμακευτικής αγωγής ή αποπροσανατολισμού (σε χώρο και χρόνο). Οι πιθανότητες αυτές καθιστούν τη συνεχή επίβλεψη και παροχή φροντίδας των ηλικιωμένων απαραίτητη.

Στόχος είναι η ικανοποίηση των ηλικιωμένων και η κάλυψη των αναγκών επίβλεψης ώστε να μπορούν να συνεχίζουν να ζούν στο σπίτι του. Η φροντίδα στο σπίτι μπορεί να επωφεληθεί σήμερα από μια σειρά από υπάρχουσες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των smartphones, αισθητήρων και άλλων. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά τους περιορίζεται από την αίσθηση του φόβου και της δυσφορίας που αισθάνονται πολλοί ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Οι περισσότερες τρέχουσες τεχνολογίες, στην πραγματικότητα, συχνά δεν έχουν σχεδιαστεί για ηλικιωμένους, ή τουλάχιστον για χρήστες με προβλήματα μνήμης. Τα περισσότερα συστήματα δεν προσφέρουν πραγματική φροντίδα ούτε ενισχύουν εξατομικευμένες παρεμβάσεις. Επιπλέον, δεν είναι σε θέση να "συνδυάσουν" άψογα την καθημερινή ζωή και το περιβάλλον διαβίωσης του ατόμου. Τέλος, σπάνια κατασκευάζονται για να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν τις φυσικές και γνωστικές επιδόσεις ή για να διατηρήσουν την ψυχική υγεία και την κοινωνική ευημερία των ηλικιωμένων ενηλίκων. Αυτός ο περιορισμός καθίσταται ένα σημαντικό εμπόδιο, περιορίζοντας σοβαρά τη χρήση της τεχνολογικής βοήθειας σε ένα περιβάλλον στο σπίτι.

Το έργο CAPTAIN προωθεί μια φιλοσοφία σχεδίασης με πραγματικά έμφαση στον χρήστη, βασισμένη στη συνεχή συμμετοχή ηλικιωμένων στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δοκιμή:

• Μιας έξυπνης οικιακής συσκευής που θα μετατρέπουν ένα δωμάτιο σε ένα διαδραστικό, απτό περιβάλλον.
• Ένα περιβάλλον λογισμικού που στρέφει το σπίτι σε μια φιλική προς το χρήστη και φιλική προς το περιβάλλον διεπαφή, ικανή να συλλαμβάνει τα σχετικά φυσιολογικά δεδομένα συμπεριφοράς καθώς και τις ενέργειες του χρήστη και να παρέχει εξατομικευμένη "εικονική καθοδήγηση", βασισμένη σε μια ευχάριστη συναισθηματική υπολογιστική μεταφορά έξυπνη κατανόηση του πλαισίου.
• Δημόσιο διαθέσιμο API (Application Programming Interfaces), συμβατό με το FIWARE και το UniversAAL, εκθέτοντας τη λειτουργικότητα του συστήματος σε συστήματα τρίτων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανάπτυξη ειδικά διαμορφωμένων φορμών αλληλεπίδρασης που θα βοηθούν στη φυσική και νοητική εκπαίδευση του ατόμου.

ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου εικονικού βοηθού, έτοιμου να παρέμβει όπου και όποτε χρειάζεται.

ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Μεγιστοποίηση της χρηστικότητας και της αποδοχής του συστήματος μέσω του συν-σχεδιασμού ολόκληρου του συστήματος με τη συμμετοχή ηλικιωμένων σε όλα τα στάδια του έργου.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΥΠΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή θα περιλαμβάνει όλες τις τεχνολογίες εισόδου (3D αισθητήρες, μικρόφωνο, κάμερες) και την έξοδο (μικρόφωνο προβολέων κλπ.) Τεχνολογίες απαραίτητες για να μετατρέψουν το σπίτι σε ένα έξυπνο περιβάλλον.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Δημιουργία πραγματικών, προβολικών, απτών και συναισθηματικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ανάπτυξη τεχνολογιών για μη επεμβατική συλλογή και ανάλυση συναισθηματικών, συμπεριφορικών και φυσιολογικών δεδομένων. Καθώς επίσης και δεδομένων κίνησης και βάδισης.

Το έργο CAPTAIN θα χρησιμοποιήσει ένα καινοτόμο προβαλλόμενο περιβάλλον για να προσφέρει χρήσιμη και αποτελεσματική συντηρητική (δηλαδή άμεσα προβαλλόμενη στο πραγματικό κόσμο) βοήθεια για την εικονική καθοδήγηση των ηλικιωμένων που ζουν στο σπίτι. Για να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά του, η διεπαφή προγύμνασης συνδυάζεται με το περιβάλλον στο σπίτι όπου χρησιμοποιείται εξατομικευμένη βοήθεια, με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, για την τόνωση και την ενίσχυση των ικανοτήτων των ηλικιωμένων. Για να γίνει αυτό, το CAPTAIN δημιουργεί μια «διαφανή» διασύνδεση, η οποία ενεργεί ως ένας σταθερός, επαγρυπής και ευχάριστος σύντροφος στο σπίτι, πανταχού παρόν κάθε φορά και όποτε χρειάζεται, που παρέχει συμβουλές σε συνεννόηση για να συμβάλλει στη διατήρηση της ψυχικής και σωματικής συμπεριφοράς των ηλικιωμένων με παιδαγωγικό τρόπο, γνωστική (συνεχώς τόνωση των ηλικιωμένων κατά τη διάρκεια καθημερινών δραστηριοτήτων) και κοινωνική (διευκόλυνση πρόσβασης σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις) ευημερία.AUTH

Aristotelio Panepistimio Thessalonikis

Coordinator - Greece

DIGIFLAK

Estonia

DCU

Dublin City University

Ireland

INI

INI-Novation GmbH

Germany

NIVELY

France

NVISO

Switzerland

SIT

Social IT Software & Consulting SRL

Italy

VICOM

Vicomtech

Spain

SAL

Salumedia

Spain

INTRAS

Spain

HOL

Hololamp

France

UNITN

University of Trento

Italy

APSS

Azienda Provinciale Servizi Sanitari

Italy

AMEN

Archangelos Michael Elderly Nursing & Rehabilitation Center - Cyprus