ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΧΑΡΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ - Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Επίτιμος Εκτελεστικός Πρόεδρος

ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ - Αντιπρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΒΟΥΛΛΗΣ - Γραμματέας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΜΑΣ - Ταμίας

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΕΝΟΙΚΟΥ - Μέλος

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΟΥΡΟΥΠΑΤΗΣ - Μέλος

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ - Μέλος