ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Η Στέγη Ευγηρίας "Αρχάγγελος Μιχαήλ" Καϊμακλίου λειτούργησε τον Ιούλιο του 1984. Το όραμα του αείμνηστου Γιάννη Τσιαττάλα για τη δημιουργία ενός χώρου όπου θα φιλοξενούσε τα άτομα της τρίτης ηλικίας υλοποιήθηκε από την Κοινοτική Επιτροπή με τη δημιουργία Συμβουλίου που αποτελείτο από παράγοντες εθελοντές της Κοινότητας. Η προσπάθεια αυτή επιτεύχθηκε με την βοήθεια Μεγάλων Ευεργετών όπως του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου του Α', που μας παρεχώρησε το χώρο για το οίκημα, των μακαριστών Σταύρο Σαουλλή και Χρυστάλλας Αντωνιάδου, του Μενέλαου και της Helen Ιωνά, των Υπουργείων Εργασίας και Υγείας, του Δήμου Λευκωσίας, της πρώην ΣΠΕ Καϊμακλίου και άλλων οργανωμένων φορέων και ατόμων.

Η Στέγη Ευγηρίας Καϊμακλίου "Αρχάγγελος Μιχαήλ" είναι Κοινοτικό Φιλανθρωπικό Ίδρυμα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Ωστόσο, έχει εφαρμόσει ένα από τα πιο ανταγωνιστικά και επιτυχή προγράμματα παροχής υπηρεσιών προς τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Χρησιμοποιεί συνεχώς καινοτόμες πρακτικές που δίδουν την απαραίτητη ευελιξία για να μπορεί να ελίσσεται και να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες, δύσκολες, οικονομικές συνθήκες της εποχής μας.

Σήμερα θεωρείται ένας αξιοζήλευτος Οργανισμός που προσφέρει σε ένα ζεστό οικογενειακό περιβάλλον πρωτοποριακές και ποιοτικές υπηρεσίες σε άτομα της τρίτης καθώς και της τέταρτης ηλικίας με μοναδικό σκοπό την αξιοπρεπή διαβίωση, την ανεξαρτησία, την συμμετοχή και την αυτο-εκπλήρωση ανεξάρτητα από την οικονομική ή οικογενειακή τους κατάσταση.

Το όλο οικοδόμημα στηρίζεται πρωτίστως στο εννιαμελές Συμβούλιο και τη Διεύθυνση που έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της Στέγης. Για το σκοπό αυτό έχει επιλεγεί μια άρτια διεπαγγελματική ομάδα για να υλοποιεί και να αναπτύσσει στρατηγικές, προγράμματα και δράσεις τα οποία να είναι συνυφασμένα με τις διαφορετικές ανάγκες διαβίωσης της εποχής μας. Αυτά είναι προσαρμοσμένα στην αξιοπρεπή διαβίωση και στο δικαίωμα της ισότιμης μεταχείρισης των ηλικιωμένων, δίδοντας τους την απαραίτητη ανακούφιση από την μοναξιά και τα βάρη των καθημερινών δυσκολιών. Συνάμα συμβάλλει τα μέγιστα στην εξάλειψη του παρωχημένου και επιφορτισμένου, με αρνητική σημασία, όρου "γηροκομείο".

Περαιτέρω, η διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης που λειτουργεί πάνω σε καθημερινή βάση στοχεύει στο να καταστεί ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της Στέγης και της οικογένειας του ασθενή. Οι Λειτουργοί της Στέγης συμβάλλουν στην επιτυχή προσαρμογή των ασθενών στη Στέγη. Επίσης, φροντίζουν για τη δημιουργία οδών επικοινωνίας, και ανάπτυξης εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ των ασθενών. Συνάμα, φροντίζουν για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των εξυπηρετούμενων, ενθαρρύνοντας και κινητοποιώντας τις ικανότητές τους. Αξιολογούν δε τον τρόπο ζωής του ασθενή, πριν την μετάβαση του στη Στέγη, την οικογενειακή και την οικονομική του κατάσταση και έπειτα προσπαθούν να εξασφαλίσουν την ισορροπία ανάμεσα στην πρότερη και στην μετέπειτα κατάσταση. Επιπλέον, στηρίζουν την οικογένεια για ενεργό συμμετοχή στα προγράμματα αποκατάστασης και προσπαθούν να εξαλείψουν την τάση υπερπροστασίας ή αδιαφορίας που πολλές φορές εκδηλώνεται από τους οικείους του ασθενή.

Η διαχρονική συνέπεια, η οργάνωση, η εμπειρία, η τεχνολογία, το πρωτοποριακό πνεύμα και η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία αποτελούν τα κύρια συστατικά και εφόδια για την πετυχημένη πορεία στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στους ηλικιωμένους μας.