ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η φιλοσοφία που διέπει όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες βασίζεται σε διαχρονικές αξίες, όπως αγάπη, κατανόηση, σεβασμός και αξιοπρέπεια, αλλά και στην κοινωνική υποστήριξη και στην ευαισθησία σε θέματα άνοιας. Στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της συγκεκριμένης αυτής ευάλωτης ομάδας πληθυσμού χρησιμοποιώντας μεθόδους και τεχνικές που βελτιώνουν το ψυχικό, σωματικό, συναισθηματικό και κοινωνικό τους επίπεδο. Παρέχεται επίσης συνεχής στήριξη, ενίσχυση και ανακούφιση στις οικογένειες που φροντίζουν τους ασθενείς και βιώνουν μια σειρά από προβλήματα. Προσφέρουμε νοσηλευτική φροντίδα στους ενοίκους της Στέγης και ολιστική προσέγγιση στον κάθε ασθενή και την οικογένειά του, διαγνωστικά και θεραπευτικά. Επίσης προσφέρεται ταυτόχρονη συμμετοχή στις θεραπευτικές συνεδρίες διαφορετικών ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή, όπως επίσης και τακτική συνάντηση των θεραπευτικών ομάδων, ανάλυση της προόδου των ασθενών και οριοθέτηση θεραπευτικών στόχων. Παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη προς τους ασθενείς και την οικογένειά τους και προσπάθεια ομαλής ένταξης στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Επιπλέον, εστιάζεται η διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης των ασθενών κάνοντας χρήση όλων των θεραπευτικών τμημάτων του Οργανισμού.

Ο γενικός ιατρός της Στέγης εξετάζει σε εβδομαδιαία βάση τους ηλικιωμένους και τους χρόνιους ασθενείς του Υπουργείου Υγείας παρακολουθώντας την εξέλιξη της υγείας τους. Περαιτέρω, υπάρχει συνεχής συνεργασία με επιστημονικούς συνεργάτες, οι οποίοι συμβάλλουν στη φαρμακευτική και την εξατομικευμένη θεραπευτική αγωγή ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Η Στέγη λειτουργεί Κέντρο Φυσιοθεραπείας και Ενδυνάμωσης. Είναι μια σημαντική παράμετρος στον τομέα της αποκατάστασης των ηλικιωμένων, τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών ασθενών, καθώς συμβάλλει τα μέγιστα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και συνολικής τους ευεξίας.


Το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και ενδυνάμωσης στοχεύει:

• Στην ενδυνάμωση και τη βελτίωση της κινητικής κατάστασης του ασθενή.
• Στην ανακούφιση του πόνου.
• Στη βελτίωση της αντοχής και της συνολικής φυσικής κατάστασης εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες (Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care).
• Στην επίτευξη μέγιστης δυνατής λειτουργικότητας, ανεξαρτησίας και αυτονομίας του ατόμου.
• Οι παρεμβάσεις και το θεραπευτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε ασθενή, βασιζόμενο στην αξιολόγησή του, το βαθμό αναπηρίας του, τα γενικότερα ιατρικά προβλήματά του, αλλά και τις δυνατότητές του.

Η αρχή της εξατομικευμένης θεραπείας εφαρμόζεται απόλυτα από το φυσιοθεραπευτή και τους γυμναστές του Ιδρύματος. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε θεραπευτική συνεδρία ο φυσικοθεραπευτής ασχολείται με έναν και μόνο ασθενή. Το θεραπευτικό προσωπικό του Κέντρου Αποκατάστασης διαθέτει άριστη επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και κατάλληλη εκπαίδευση προκειμένου να μπορεί να καλύπτει τους ασθενείς με αναπνευστικές, καρδιαγγειακές, ορθοπεδικές και νευρολογικές παθήσεις, αλλά και δυσλειτουργίες.

Παρέχεται ψυχολογική, κοινωνική και συναισθητική υποστήριξη τόσο των ασθενών όσο και των οικογενειών τους. Φροντίζουμε επίσης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας σε θέματα ηλικιωμένων και ασθενών με ανοία/αλζχάιμερ.